Pink Pepper’s algemene voorwaarden

Heb je deze gelezen voor je een aankoop deed? Goed! Zonet, neem er even de tijd voor.

1 – Zo kan je ons contacteren 

Pink Pepper BV
BE0786 411 068

Contactgegevens:
Tom Klüssendorf, Jytte Jochems, Elisa Maenhout
Industrieweg 202 9030 Mariakerke
hallo@pink-pepper.be

2 – Bakjes liefde bestellen
Je kiest als klant van Pink Pepper voor het bestellen van afhaalmaaltijden. Je plaatst je bestelling voor middernacht voor de opeenvolgende dag. Je krijgt hiervan een e-mail ter bevestiging.

3 – Prijs
Alle prijzen worden uitgedrukt in euro incl btw. De prijzen van onze maaltijden staan op de productpagina vermeld. In de prijs zijn alle kosten inbegrepen zoals recepten kiezen, boodschappen doen, bereidingen klaarmaken, verpakken. Kortingen en promoties zijn niet cumuleerbaar en kunnen slechts éénmaal per huishouden en leveringsadres gebruikt worden.

De klant is de prijs verschuldigd waarmee akkoord is gegaan tijdens de laatste stap van het bestelproces en welke Pink Pepper in haar orderbevestiging heeft meegedeeld. Kennelijke fouten in de prijsopgave, zoals evidente onjuistheden, kunnen ook na de totstandkoming van de overeenkomst door Pink Pepper worden gecorrigeerd.

4 – Annuleren? Terugsturen? 
De consument beschikt niet over een herroepingsrecht aangezien de maaltijden producten bevatten die snel bederven en na afhaling dus niet meer geretourneerd kunnen worden.

5 – Bakjes liefde aan huis? Of op het werk? – volgens afspraak
De levering vindt plaats op de dag vermeld op de bestelpagina. Je bestelling wordt gekoeld geleverd. Je gaat akkoord met de aflevering van de goederen op het opgegeven afleveringsadres. Je zorgt ervoor dat de chauffeur de goederen aan een persoon van jouw keuze kan afgeven. Als er niemand aanwezig is om de goederen in ontvangst te nemen, zal de chauffeur leveren bij de buren of op een afgesproken plaats achterlaten. Jij bent vanaf dat moment verantwoordelijk voor de afgeleverde goederen. Indien de klant onjuiste gegevens invoert, en wij de levering niet kunnen voldoen, kunnen deze kosten niet op Pink Pepper verhaald worden.

Indien een pakket beschadigd blijkt te zijn bij overdracht van de bestelling aan de persoon die het pakket in ontvangst neemt, mag de ontvanger het pakket op dat moment verhalen op Pink Pepper. Na ontvangst is dit niet meer mogelijk.

De leveringskost bedraagt €7,50 bij een bestelling onder de €100 (B2B)

6 – Conformiteit en garantie
Wanneer de geleverde goederen gebreken vertonen, heb je recht op de wettelijke garantierechten. De consument beschikt, van zodra hij een gebrek vastgesteld heeft, over een termijn beschikt van 2 maanden om dit gebrek aan de onderneming te melden.

7 – Mogen wij bakjes vullen?
Pink Pepper voldoet aan de bepalingen van het Federaal Voedsel Agentschap (FAVV).

8 – Betaling
De betaling van bestellingen gebeurt bij het plaatsen van de bestelling via kredietkaart of bankkaart (bancontact). Om een veilige betaling en de veiligheid van de persoonsgegevens
van de klant te waarborgen, worden de transactiegegevens versleuteld met SSL technologie over internet verstuurd. Om met SSL te betalen heeft u geen speciale software nodig. U herkent een veilige SSL-verbinding aan het “slotje” in de onderste statusbalk van uw browser.

9 – GDPR
De gegevens verzameld in het kader van deze service zullen alleen gebruikt worden om de service correct uit te voeren en zoals bepaald in het privacybeleid. Mocht je hierover vragen hebben, dan kun je altijd contact opnemen met ons via hallo@pink-pepper.be Wij helpen je graag verder.

10 – Beperking van aansprakelijkheid
De informatie op de website is van algemene aard. De informatie is niet aangepast aan persoonlijke of specifieke omstandigheden, en kan dus niet als een persoonlijk, professioneel of juridisch advies aan de gebruiker worden beschouwd. Pink Pepper levert grote inspanningen opdat de ter beschikking gestelde informatie volledig, juist, nauwkeurig en bijgewerkt zou zijn. Ondanks deze inspanningen kunnen  onjuistheden zich voordoen in de ter beschikking gestelde informatie. Indien de verstrekte informatie onjuistheden zou bevatten of indien bepaalde informatie op of via de site onbeschikbaar zou zijn, zal naam onderneming de grootst mogelijke inspanning leveren om dit zo snel mogelijk recht te zetten. Pink Pepper kan evenwel niet aansprakelijk worden gesteld voor rechtstreekse of onrechtstreekse schade die ontstaat uit het gebruik van de informatie op deze site. Indien je onjuistheden zou vaststellen in de informatie die via de site ter beschikking wordt gesteld, kan je ons contacteren.

11 – Overmacht, out of our hands. 
In geval van overmacht is Pink Pepper niet gehouden haar verplichtingen na te komen. In dat geval kan zij ofwel haar verplichtingen opschorten voor de duur van de overmacht, ofwel de overeenkomst definitief ontbinden. Overmacht is elke omstandigheid buiten de wil en controle van Pink Pepper die de nakoming van haar verplichtingen geheel of gedeeltelijk verhindert. Hieronder begrijpen wij ondermeer maar niet beperkt tot: stakingen, onverwachte files, ongevallen op de Europese wegen, brand, bedrijfsstoringen, energiestoringen, storingen in een (telecommunicatie-) netwerk of verbinding of gebruikte  communicatiesystemen en/of het op enig moment niet beschikbaar zijn van de website, niet of niet-tijdige levering van toeleveranciers of andere ingeschakelde derden,…

12 – Er kan al eens iets veranderen
Pink Pepper behoudt zich het recht voor om deze voorwaarden te wijzigen, mits het respecteren van een termijn van één maand.

13 – Toepasselijk recht en bevoegde rechter
Het Belgische recht is van toepassing. Eventuele geschillen of betwistingen vallen onder de uitsluitende jurisdictie van de rechtbanken van het arrondissement Oost-Vlaanderen, tenzij Pink Pepper beslist het geschil bij een andere rechtbank die jurisdictie heeft over de klant aanhangig te maken. Indien een vredegerecht materieel rechterlijk bevoegd is, valt het geschil onder de uitsluitende jurisdictie van het vredegerecht van Oost-Vlaanderen.